Conference Committee

Chair of Organizing Committee

Andreou Eleni

Members of Organizing Committee

Angelidou Angela
Hadjiloucas Ellie
Ioannou Elina
Kakouri Stella
Kalli Procopis
Kountouri Stalo
Koutras Giannis
Loucaides George
Ntaflos Nikolaos
Ntorzi Nicoletta
Papamichael Dimitris
Pahita Anna
Philippou Christiana
Piki Vasiliki
Savva Andreas
Savva Rafaella
Tsokkou Panayiota

 

Scientific Committee

Andreou Eleni
Αngelidou Angela
Hadjiloucas Ellie
Ntaflos Nikolaos
Ioannou Elina
Kalli Procopis
Kountouri Stalo
Loucaides George
Ntorzi Nicoletta
Pahita Anna
Philippou Christiana
Savva Rafaella
Tsokkou Panayiota

 

Financial Committee

Andreou Eleni
Kalli Procopis_Treasurer
Philippou Christiana_Chair of FC
Ntorzi Nicoletta

 

CyDNA Board

Dr Andreou Eleni_President
Dr Philippou Christiana_Vice President
Kalli Procopis_Treasurer
Pahita Anna_Secretary
Ntorzi Nicoletta_Assistant Secretary
Ntaflos Nikolaos_Member
Savva Andreas_Member